“Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin,

Allah kimseyi meyhanesiz memlekete düşürmesin.”